Witaj w Medinsurance

profesjonalne ubezpieczenia dla zawodów medycznych
Medinsurance

Ubezpieczenia lekarzy

partnerem Ergo Hestia


Oferta ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów


Ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy-dentystów w Ergo Hestia jest adresowane do wszystkich osób prowadzących praktykę lekarską, pracujących na kontrakcie, szukających kompleksowej ochrony wykonywanego zawodu. Przede wszystkim od odpowiedzialności cywilnej lekarza.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy i dentystów w Ergo Hestia jest adresowane do wszystkich osób prowadzących indywidualną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej lub zatrudnionych na kontraktach.

Ubezpieczenie występujące w dwóch wariantach.
1. Dla lekarzy nieposiadających indywidualnej praktyki lekarskiej zatrudnionych na etat, umowę zlecenia czy wolontariat
2. Dla lekarzy posiadających indywidualną praktykę lekarską z zawartym ubezpieczeniem obowiązkowym jako nadwyżka sumy gwarancyjnej do posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza.

Ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich lekarzy. Zakresem obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków rozszerzone o zachorowania na HIV i WZW. Ubezpieczenie rozszerzone również o opcje wypłat dziennych za niezdolność wykonywania pracy.

Aktualności