Zgłoszenie

szkody


W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie zgłosić szkodę do Ergo Hestii. Infolinia ProContact

801 107 107

58 555 5 555

58 555 6 555

Szkody można zgłaszać także z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela:

https://www.ergohestia.pl/zgloszenie-szkody/